uan les toves ja són ben netes i ben
seques, en interiors recomanem
l’aplicació d’"Imper-Vallès"i, després,
de cera "Cir-Vallès".En exteriors
aplicar solament "Imper-Vallès"

Nota: Hi ha toves que tenen un aspecte
rústic molt marcat. Els petits
defectes de tonalitat, format i planimetria;
els resquills, les escrostonades,
algun gra de calç i les ratlladures
que hi pugui haver, de fet no
són defectes, ben al contrari, contribueixen
a crear l'autèntica bellesa
d'un terra antic, que és allò que
cerquen, a priori, els qui han escollit
la nostre terra cuita.Recomanem
barrejar les toves i col·locar-les amb
juntura ampla.Baldosas Vallès, S.L.
no es fa responsable de cap
col·locació incorrecta, ni de cap
tractament erroni ni de cap utilització
incorrecta del material.Les fotografies
que il·lustren aquest catàleg
no pretenen de reproduir
exactament els colors de les toves
i només són una aproximació als
colors, matisos i acabats reals.
Q
Tractaments