composicions
Octógono - 27 x 27 cm + Taco madera
Octógono - 27 x 27 cm + Taco
Estel - 33 x 33 cm + Estel
Ángle tallat - 30 x 30 cm + Tac de fusta
Estel - 4 x 4 cm
Tac - 8 x 8 cm
    Topazi           Blau           Siena          Verd           Verd           Blanc           Terra         Fusta
                                                           cobalt        maragda